Shop Thoi Trang Nu

  1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập,mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là thông tin mà http://ThoiTrangBinhDinh.Com  yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để http://ThoiTrangBinhDinh.Com  liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại webiste http://ThoiTrangBinhDinh.Com , T.Q Fashion chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. T.Q Fashion cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân như (cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số,v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của T.Q Fashion về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Shop Thoi Trang Nu

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website http://ThoiTrangBinhDinh.Com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Website http://ThoiTrangBinhDinh.Com  sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website http://ThoiTrangBinhDinh.Com

– Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng cả thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại http://ThoiTrangBinhDinh.Com

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật. http://ThoiTrangBinhDinh.Com  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3- Thời gian lưu trữ thông tin Shop Thoi Trang Nu
T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Shop Thời Trang Nữ T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com
Địa chỉ : Số 42 – Bùi Thị Xuân – Thanh Tú – Thị trấn tăng Bạt Hổ – Hoài Ân – Bình Định
Số Điện Thoại: 0968.179.637

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của T.Q Fashion theo số hotline 0968.179.637

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Shop Thời Trang Nữ T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. T.Q Fashion http://ThoiTrangBinhDinh.Com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Gọi ngay - 0968 179 637